Pożyczki dla Przedsiębiorstw. Całe Pomorze.

Linia Dla Solidnych

Kategoria: Oferta
 

Produkt jest dedykowany tylko bardzo dobrym Klientom Towarzystwa Rozwoju Powiśla, którzy w swojej historii pożyczkowej w naszym stowarzyszeniu wykazali się wyjątkowo czystą kartą w spłatach rat pożyczkowych, a także dużą terminowością, solidnością i uczciwością w kontaktach biznesowych z naszym Stowarzyszeniem. Produkt może być dostępny tylko dla tych dobrych klientów, których także obecna sytuacja gospodarczo-finansowa nie budzi zastrzeżeń podczas oceny wniosku pożyczkowego przez Towarzystwo Rozwoju Powiśla.

Rodzaj firm mogących być beneficjentem produktu:
• Mikro i małe przedsiębiorstwa, które w historii pożyczkowej w Towarzystwie Rozwoju Powiśla nie posiadali pożyczek niespłaconych, a współpraca z TRP przebiegała pozytywnie.
• Mikro i małe przedsiębiorstwa, które są nowym podmiotem w portfelu pożyczek TRP i posiadają bardzo dobre wyniki finansowe oraz zabezpieczenie pożyczki.

Kwota
Maksymalna kwota pożyczki wynosi: 250 000 PLN
Minimalna kwota pożyczki: 150 000PLN

Okres kredytowania
Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat z możliwością 1-miesięcznej karencji w spłacie kapitału i możliwości szybszej spłaty pożyczki bez dodatkowych opłat dla pożyczkobiorcy.

System spłat
Możliwość spłat w ratach równych i malejących

Oprocentowanie
Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 4,03% w skali roku

Prowizja
• Prowizja w wysokości 1,0 % od maksymalnej kwoty pożyczki oraz 2,0% od minimalnej kwoty pożyczki. Prowizja płatna w dniu podpisania umowy pożyczkowej.
• 150 zł opłata manipulacyjna z tytułu rozpatrzenia wniosku- płatne w dniu złożenia wniosku.


Pożyczki dla przedsiębiorstw.


Wspieramy firmy od 2007 roku.


Najczęstsze pytania.


Jak dojechać ?


Zadzwoń do nas.